VEGBYGGING

STØTTEMURER AV GABIONER, ARMERT JORD  

Gabionmurer skal fundamenteres på frostfritt og stabilt underlag. Det skal benyttes telesikre masser i frysesonen, og det skal etableres god drenering bak sålen og muren. 

Konstruksjoner skal dimensjoneres for opptredende laster i henhold til gjeldende konstruksjonsstandarder og prosjekteringsregler.

 

Armert jord-konstruksjoner skal godkjennes i henhold til godkjenningsordning i Staten vegvesen. Armert jord konstruksjoner med murhøyde på 5 m eller mer skal godkjennes av Vegdirektoratet. Armert jord-konstruksjoner lavere enn 5 m godkjennes av regionvegsjefen eller den han bemyndiger i regionen.

​Støyvoller med gabioner eller voller med jordarmering kan en del steder være hensiktsmessig av estetiske og praktiske grunner. Helning og utforming av skråningene avis kunne gjøres brattere enn det som er naturlig rasvinkel for massene vollen er bygget opp av.

1/1

© 2020 by UNIK Wall AS. Sidene er bygget av Jan R Wetting

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grå Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now