ELVE FORBYGNING

EROSJONSSIKRING

 ELVEFORBYGNING

Hensikten med elveforbygning er å hindre utgraving (erosjon) av elvebredder. Arbeidet går i korthet ut på å stabilisere og forsterke skråningene langs vassdragene slik at massene ikke vaskes bort eller tas av isgang og isoppstuing. Dette kan f.eks. skje ved tildekking av skråningene med gabioner eller gabionmadrasser fylt med stedlig stein,  sprengt sten eller grus eller ved tilsåing.

TERSKELBYGNING

Bygging av elveterskler av steinfylte gabioner, stedmasser eller stor stein hindrer bunnerosjon og masseføring. Dessuten bøter de på ulempene ved reduserte minstevannføringer, f.eks. slik at fiskebiotoper forbedres.

 

FLOMVERK

Flomverk er anlegg av større og kraftigere gabionvoller (diker) lang elvekantene. Fyllingene er konstruert og dimensjonert for å tåle store flommer.

Det ene bildet viser  flomverk nedenfor jernbanesporet til NSB

Elve- og bekkeforbygning

© 2020 by UNIK Wall AS. Sidene er bygget av Jan R Wetting

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grå Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Bilde 17.12.2020 klokken 19.01