AVFALLSFYLLING

UTVIDELSE AV VOLUM I SØPPELFYLLINGER

Søppelfylling i deponier må utformes på en hensiktsmessig måte, og geosynteter kan spille en viktig rolle. Geomembraner brukes ofte til å beskytte underliggende jord fra å bli forurenset.  Når søppelfyllingen er oppfylt og den ikke har kapasitet til å ta imot mer avfall, forsegles toppen av deponiet med geomembran.  

Avslutting av deponier består altså av en geomembran som skal tildekkes med egnet jordmasse. Stabiliteten til dette jorddekket avhenger av to primære faktorer.

 

 - Friksjonen mellom membran og jord.

 - Skråningsvinkelen til fyllingsflaten.

 

Er friksjonen høy nok mellom membran og dekkjord, forblir jorddekket stabilt. Men i mange prosjekter er dette ikke situasjonen, og det kreves ekstern forsterkning for å stabilisere jorddekket.

Deponier er vanligvis dimensjonert med veldig flate skråninger i størrelsesorden 1V: 4H til 1V: 3H.  

 

Jordarmerte løsninger muliggjør en deponiutvidelse vertikalt når behovet for mer kapasitet oppstår.   Bratte skråninger fra 45 grader til 70 grader kan utformes med våre MSE-løsninger. I ekstreme tilfeller kan også nær vertikale gabionvegg konstrueres.

Se skisser under.

Bilde 18.12.2020 klokken 09.54.jpg
1/2

© 2020 by UNIK Wall AS. Sidene er bygget av Jan R Wetting

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grå Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now