Støttemur/MSE

Vi leverer to typer murer:

- Gravistajonsmurer 

Dette kan være Gabioner eller stålkorger fylt med stein. Tyngden av steinen stabiliserer jordmassene bak gabionen og holder jorden på plass.

- MSE murer 

Dette er konstruksjoner der jorden bak fronten stabiliseres av jordarmering. MSE står for Mekansisk Stabilisert Jord.

 Jordarmering er laget av syntetiske nett  eller vevde strukturer med høy strekkstyrke . De er produsert spesielt for å stabilisering av bratte helninger og vertikale skråninger. Jordarmeringen er produsert for å motstå langtids strekkpåkjenning og med tilstrekkelig strekkstyrke vil en slik konstruksjon ha lang levetid (inntil 100 år eller mer). 

1/4

GRØNNMUR

VEGETASJON

FLEXIMUR

GABIONSTEIN

FLEXIMUR

STREKKMETAL

Designmur

Corten